Archive for the 'નવી ગઝલો' Category

અપાર નથી

વ્યથા   વિયોગની   જોકે    હવે   અપાર   નથી
છતાંય   શાને   હૃદયમાં    હજી   કરાર    નથી

અનંત    વાટમાં    તૃપ્તિ   તરસ્તો   રહયો   છું
પરંતુ   જિંદગી    લાગી   હજી   અસાર    નથી

સમગ્ર   જિંદગી   પ્રગટેલી    એક    આશ  રહી
પ્રતિક્ષા  એની   કરી   કે,  જે  આવનાર   નથી

વમળમાં     ડૂબી    ઊભરવું     ઉમંગ   હૈયાથી
છે   વાત  રોજની   દિ  એકનો  ચિતાર   નથી

ફફડતા   હોંઠને   વાચા   નહીં   મળી   તો   શું
કહે   છે   કોણ   તમારાથી   અમને  પ્યાર નથી

જનમથી   એષણા  મૃગજળની   વચ્ચે  અટવાઈ
યુગાની   પ્યાસ  છે   તૃપ્તિ   કદી  થનાર   નથી

‘રસિક’   વ્યથામાં  વીતાવી   છે   રાત   જાગીને
પરોઢ    પાસ     છે   પો    ફૂટવાની   વાર   નથી
 

No Comments »

તારા ગયા પછી

સૂના  બધા  પડી  ગયા, તારા  ગયા પછી
ઘરના  સજેલા  ઓરડા, તારા ગયા  પછી

કેવળ વરસ્તી લૂ  રહી બળતા બપોરે ધૂપ
જોયા ન  રસ્તે  છાંયડા,  તારા  ગયા પછી

દિવસો  તમામ  વીતી  રહે, તારી યાદમાં
બાકી ન  કોઈ  ખેવના, તારા  ગયા  પછી

પલ્ટાઈ  પાનખરમાં  ગઈ,  ઋત વસંતની
મૂરઝાયા  પુષ્પ  પાંદડા, તારા  ગયા પછી

ભટકી  રહેલ    ભીડની   વચ્ચે   છું   એકલો
ક્યાંયે  મળ્યા ન છાંયડા, તારા ગયા પછી

ઝાંખા પડી  ગયા’તા ‘રસિક’ ધૂળથી રમી
ચહેરા વગરના આયના, તારા  ગયા પછી

No Comments »

સરસને હું

 છે   આસપાસના   લોકો   બધા   સરસને   હું
છતાં  કાં  એકલો  તડકે   મળ્યો   દિવસને   હું

ઉજાસ   જોઈને   ચાલ્યો  બધાની   સાથે  પણ
હવે   છે   એકલી   સૂની  સડક,  તમસને   હું

મેં  એ  નગરથી  મુહબ્બતની  આશ  રાખી છે
તમામ    લોક   અજાણ્યા   અરસપરસને   હું

સમસ્ત   જિંદગી   વીતી   છે   એમ  રસ્તામાં
અસીમ  રણમાં  વરસ્તી’તી  લૂ, તરસને   હું

બધુંજ ખોઊં   છતાં   કેમ   એને   ખોઈ   શકું
મતામાં   તારી   મળી   પ્રેમની   જણસને  હું

મેં   તારા   સંગમાં   હસતા  રહી  ગુજાર્યા  છે
હજી   એ  યાદ  કરૂં  છું   ગયા  દિવસને   હું

ઊઠાવી   સંગ  બધા  દ્રેષ  સાથે  ઊભા  હતા
જલાવી  પ્રેમના દીપક ‘રસિક’  વિવશને  હું

No Comments »

અજવાળામાં

જિંદગી   એમ   ગુજરતી   રહી  અજવાળામાં
લૂ  વરસ્તી’તી   રણે   પ્યાસ  ભર્યા   તડકામાં

એક  દર્પણ   હતું,  એને   ફરી   જોયા   કીધું
કેમ  જાણે   હતું   એવું   તે  શું   એ  ચહેરામાં

બંધ  આંખોના  પડળને  જરા   એ   તો  પુછો
કેવા  સપનાઓ    સજાવ્યા  છે  મેં  અંધારામાં

ચીસ એના પછી યુગ યુગ સુધી સુણસે દુનિયા
બંધ  હોંઠો  છતાં  દિલના  છે  જે  ધબકારામાં

હાથમાં   સંગ   હતાં,   પ્રેમનો  રસ્તો   રોકી
આમ  તો  મારા  હતાં  લોકો  બધા  જોવામાં

એક ઈચ્છા છે ‘રસિક’, એની દુઆ છે કેવળ
એને ‘ડેમી’ નદી  જોવી  છે જઈ ‘ટંકારા’માં

 

No Comments »

મારે આંગણે

જૂઈ   ચમેલી   શોભતા   છે   મારે   આંગણે
સગપણ  બધા  સુવાસના  છે  મારે   આંગણે

ક્યારેય   ધૂપ  ના   મળે  જીવનની  રેત  પર
એવા  સમયના  છાંયડા   છે   મારે   આંગણે

સ્વાગત  ન  કેમ  તારૂં  કરૂં  ભીના  ભાવથી
ખુલ્લા  હૃદયના બારણા    છે  મારે   આંગણે

શ્રાવણ  કે  માગસર  અને   ચૈતરની  ધૂપના
મોસમ   બધાય   પ્રેમના   છે  મારે   આંગણે

હસતા   રહી  ગુજરતી  રહે  આખી  જિંદગી
દુઃખ   દર્દ  જાણે  ફુલડા   છે   મારે   આંગણે

ઈચ્છામાં  તારા   પ્રેમની  કૂંપળ  મળી   હતી
ઊગેલ   એના   છોડવા    છે  મારે   આંગણે

ભીનાશ  લાગણી  ભરી  સ્પર્શી શકે ‘રસિક’
સગપણના   એ   ટેરવા    છે  મારે   આંગણે

No Comments »

વાલમ હવે તો આવ- ‘રસિક’ મેઘાણી

ટપકી  રહી  છે  વેદના, વાલમ  હવે  તો આવ
વરસે  નયનથી  વાદળા, વાલમ  હવે તો આવ

તું   આવશે  તો   આભલા  સૂરજ   બની  જશે
પગલા  થશે  પરોઢના, વાલમ  હવે  તો  આવ

બંને   મળીને    ઝીલશું   બળતા   બપોરે   ધૂપ
ચૈતર  સજાવે  ઝાંઝવા, વાલમ  હવે  તો  આવ

નફરત  કહીં  નહીં  મળે,  બસ પ્રેમને  હો પ્રેમ
એવી  પળોને  પામવા, વાલમ  હવે  તો આવ

દ્રષ્ટિ    સમેટી     ઉંબરે    ઊભો   છું   એકલો
સપના  સજાવી  પ્રેમના, વાલમ હવે તો આવ

તારા  વિયોગે   યાદમાં  વીતી  રહી  છે   રાત
ડૂબી  રહ્યા  છે  તારલા, વાલમ હવે  તો આવ

આકાશગંગા   ઝગમગે    રસ્તે   સદન   સુધી
ખુલ્લા છે દિલના બારણા,વાલમ હવે તો આવ
 રસિક’ મેઘાણી

No Comments »

જત લખવું કે-

ચહેરો તારો મનહર મનહર, છે અતિ મનહર, જત લખવું કે
ચર્ચા    એની   ચૌટે   ચૌટે,   સાત  સમંદર,  જત  લખવું  કે

પર્વત   પર્વત,  કંદરા  કંદરા,   ચાલવું  થાકવું  ડગલે  પગલે
સાંકડી  કેડી,  લાંબો  પંથક,  વિધ્નો  નિરંતર, જત લખવું કે

એક વિપળમાં લાખ યુગોનું પહેલું મિલન શું યાદ છે વાલમ?
શબ્દ નિરંતર હોંઠ ફફડતા,  જડવત  અંતર,  જત  લખવું  કે

તારા  વિનાની  દુનિયા  જાણે  સૂની  સડકે   આકુળ  વ્યાકુળ
ચૈતર   તડકે  ગરજી   ગરજી   વરસે  ભાદર, જત  લખવું કે

આપણું  વાલમ ! પ્યારૂં   જીવન,  વિત્યું  એમજ  ઢાંકી ઢૂંબી
શીતળ  શીતળ  લાબી   રાતો, ટૂંકી  ચાદર,  જત  લખવું  કે

દેશી   બની  પરદેશમાં  રહેવું, એમાં  કયાં  છે  વેરના  જેવું
જેવો  હું   છું  એવો   તું   છે,  એકજ  કલ્ચર, જત લખવું કે

તારો મારો પ્રેમ અમર પણ, બદલાઈ ગયો તુજ ફોન પુરાણો
તારી  સાથે  વાત  કરૂં કયાં,  કયાં  છે નંબર   જત લખવું કે

No Comments »

« Prev

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help