માલ કબીરા-‘રસિક’ મેઘાણી

પાડોશીનો માલ કબીરા
મુખથી ટપકે રાલ* કબીરા

સાળ**વિફળતા ધાગો ફટકે,
વીવિંગ માસ્ટર ઝાલ કબીરા

નોખા મળીને ભેગા જમવું
પીઝા સાથે દાલ કબીરા

શ્વેત મળે કે શ્યામ સરીખા
નોખા નોખા બાલ કબીરા

કરશે રાતો ચોળ મળીને
બીજો ધરના ગાલ કબીરા

દર્પણ જેમજ ચમકી રે’શે
તેલ સભર છે ટાલ કબીરા

લાગ મળેતો ડાહ્યા ડમરા
ખેંચી લેશે ખાલ કબીરા

મળશે મફતનો માલ ‘રસિક’ને
બદલી જાશે હાલ કબીરા

-‘રસિક’ મેઘાણી
*રાલ= લાળ **સાળ= કપડા વણવાની લૂમ

1 Comment »

One Response to “માલ કબીરા-‘રસિક’ મેઘાણી”

 1. vijayshah on 20 Mar 2009 at 2:29 pm #

  Dear Brother Rasik
  Today I have visited GSS for the first time and my
  joy knew no bounds .I felt sad that in X-mas I was in
  Houstan but was not knowing about this and your
  group,we are many people in Muscat and for last so
  many years we are Jointly running MUSCAT GUJARATI
  SAMAJ in Colabration with INDIAN SOCIAL CLUB (GUJARATI
  WING) and PRAYATNA PARIVAR
  Our PRAYATNA PARIVAR is very similar to your GSS I am
  also writing Gazals and have honour to be with Shri
  Befam My GURUJI I was studying with his son Sohil Virani
  ShreeBarkat bhai only brought me in this field then was with MARIZ SAHEB,SAIF BHAI, SUNYA Bhai Kailsh pandit, Hemant Dhorda ,Amrut Gayal I am KIRI GANATRA Alias
  DUSHMAN registerd with Gujarati sahitya Parishad.I am
  working here as senior Mathematics Faculty in Muscat
  (OMAN)
  My son Nick is working in Houstan with Bechtel and
  younger son is studying in Texas A and M university They
  are livinhg at Gessner road . Visited Swaminarayan temple .
  Jalaram and Saibaba Temple
  I wish next time when I will come there we will meet
  Even I have got a chance to be with shree Aadil Bhai
  when he came to Muscat in 2007.
  Regards to all
  Kirti Ganatra (Dushamn)Will be in touch with you all

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Type in

Following is a quick typing help. View Detailed Help

Typing help

Following preferences are available to help you type. Refer to "Typing Help" for more information.

Settings reset
All settings are saved automatically.