નોખા પડી ગયા-‘રસિક’ મેઘાણી

રસ્તે મળ્યા અને પછી નોખા પડી ગયા
યાદોના વનને ચીતરી નોખા પડી ગયા

અશ્રૂના આભલા ભરી નોખા પડી ગયા
શ્વાસોના સોણલા સજી નોખા પડી ગયા

માળાની મમતા ભાંગી અને બંને ભાઈ પણ
અશ્રૂના ભાગલા કરી નોખા પડી ગયા

ઝાંખી પડી ગઈ હતી વર્ષોની જુની યાદ
એકાદ પળને સંચરી નોખા પડી ગયા

વર્ષોથી જેને ઝંખતા રહ્યા‘તા રાત દી’
આજે મળ્યા અને, મળી નોખા પડી ગયા

ભૂલા પડી ગયા હતા રસ્તામાં એટલે
ઝટકી સમયની આંગળી નોખા પડી ગયા

ગુંજી રહ્યા‘તા કાલ દિશા વચ્ચે સાદ જે
પડઘા બધા એ વિસ્તરી નોખા પડી ગયા

કાલે ‘રસિક’ જે સાંજ સુધી ચાલ્યા સાથ સાથ
આજે કાં એ સવારથી નોખા પડી ગયા

No Comments »

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Type in
Details available only for Indian languages
Settings Settings reset
Help
Indian language typing help
View Detailed Help